1. miesto 2023, Dominika Kováčiková – Inštinkt prežitia

1. miesto 2023, Dominika Kováčiková – Inštinkt prežitia

o súťaži

Prestížnu súťaž Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov organizuje Nadácia VÚB už od roku 2006. Za tie roky sa jej zúčastnilo množstvo talentovaných umelcov a umelkýň, ktorým pomohla preraziť doma aj v zahraničí. Víťazné diela sa každoročne vyhlasujú v galérii, kde si v priebehu mesiaca môžete pozrieť finálovú dvadsiatku.

pre koho je Maľ ba

Súťaž je určená pre profesionálnych výtvarných umelcov do 35 rokov. Maliari a maliarky sa do súťaže prihlasujú samostatne s konkrétnym dielom vytvoreným v priebehu posledných troch rokov. Súčasťou prihlášky je aj portfólio s ukážkami z tvorby.

about.box-1.image-alt

„Uznanie medzinárodnej poroty, ktorej názor je relevantný aj za hranicami Slovenska, vnímam ako veľký osobný úspech. Finančná odmena, ktorú som získala v súťaži Maľba, mi umožnila viac experimentovať a hľadať nové výzvy.“

Žofia Dubová, víťazka Maľba 2017

shape visual

Ako sa hodno tia diela

Diela hodnotí medzinárodná odborná porota, ktorej zloženie sa každý rok mení. Členmi poroty sú aktívni umelci, kurátori, galeristi, kunsthistorici a výtvarní teoretici. Medzinárodné zloženie poroty zaručuje nezaťažený pohľad na predložené maľby a je zárukou nestrannosti a otvorenej diskusie.

Samotné hodnotenie súťažných diel je rozvrhnuté do dvoch kôl. V prvom kole určí porota finálovú dvadsiatku, ktorá vznikne sčítaním bodov, ktoré dielam udelili. Vybrané obrazy sa ďalej posudzujú in situ, teda priamo na súťažnej výstave a výsledok je spoločným názorovým konsezom.

about.box-2.image-alt

„Vďaka Maľbe som získal pozornosť odborníkov na umenie i záujem verejnosti. Je to krásna iniciatíva a je obdivuhodné, že Nadácia VÚB podporuje mladých umelcov.“

Erik Šille, víťaz Maľba 2009

shape

Kde si môžete pozrieť obrazy finalistov

Súťažná výstava najlepších diel sa pravidelne koná v renomovanej bratislavskej galérii, zvyčajne v Galérii Nedbalka. Po vyhlásení víťazov je výstava prístupná verejnosti. Diela si môžete prezrieť aj v časti Výstava.

about.box-3.image-alt