1. miesto 2023, Dominika Kováčiková – Inštinkt prežitia

Už 19 rokov podporujeme mladé umenie.

Spoznať diela

1. miesto 2023, Dominika Kováčiková – Inštinkt prežitia